Een SCM Startonderbreker (voorheen klasse 1), bestaat uit een startonderbreking met eigen autorisatie. Een SCM goedgekeurde af-fabriek startonderbreker kan ook voldoende zijn voor uw verzekeraar.
Het systeem is niet gekoppeld aan een alarmcentrale.

SCM Startonderbreker / klasse 1

Een SCM Startonderbreker (voorheen klasse 1), bestaat uit een startonderbreking met eigen autorisatie. Een SCM goedgekeurde af-fabriek startonderbreker kan ook voldoende zijn voor uw verzekeraar.
Het systeem is niet gekoppeld aan een alarmcentrale.

De schadelast als gevolg van voertuigdiefstal is de laatste jaren explosief gestegen. CAN Bus manipulatie is ÈÈn van de belangrijkste oorzaken van deze stijging.
Door een beveiligingssysteem met aparte autorisatie te installeren, voegt u een tweede laag van beveiliging toe, waardoor voertuigdiefstal via CAN Bus manipulatie niet meer mogelijk is.
Deze Cobra startonderbreker beschikt over aparte autorisatie en is daarom voorzien van DriverCards.

De Cobra klasse 1 startonderbreker kent 2 toepassingen. Ten eerste als een standalone startonderbreker met extra autorisatie om te voorkomen dat uw auto gestolen wordt.
Daarnaast kan deze startonderbreker ook gebruikt worden in combinatie met uw bestaande (fabrieks-)alarm waarmee dan een tweede laag van beveiliging aan uw bestaande systeem wordt toegevoegd, die middels de extra autorisatie wordt vrij geschakeld.
Beide toepassingen kunnen van een SCM klasse 1 certificaat worden voorzien. Het voordeel van de Cobra producten is, dat de extra autorisatie passief door middel van de DriverCard plaats vindt en dus geen extra handeling van de gebruiker voor vereist is.

- Passieve bediening d.m.v. DriverCard
- Extra autorisatie buiten de CAN Bus om
- SCM Klasse 1 gecertificeerd
- Voorkomt diefstal d.m.v. startonderbreker in het geval DriverCard niet aanwezig is
- Noodprocedure in geval dat de DriverCard niet werkt of niet aanwezig is

Vragen?
Offerte?
Aanvraagformulier